In plaats van schenkingsrechten spreekt men in Vlaanderen voortaan over een schenkbelasting. Deze Vlaamse schenkbelasting op een onroerend goed is van toepassing als de schenker tijdens de vijf jaren die aan de vijf jaren voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams gewest heeft gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België.